Oxford Brookes University

เตรียมความพร้อมสำหรับอนาคต: การฝึกงานและการว่าจ้างงาน

หลักสูตรของ Oxford Brookes University จะมุ่งเน้นการศึกษาในทักษะที่จำเป็นและเน้นการปฏิบัติที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ในการทำงานจริง ดังนั้นนักศึกษาจะได้รับประสบการณ์ที่ช่วยพัฒนาศักยภาพในการทำงานและเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่การเป็นผู้นำในตลาดการว่าจ้างงานทั่วโลก


หลักสูตรของมหาวิทยาลัยจำนวนมากได้รวมการฝึกงานเข้าไปด้วย ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษามีตัวเลือกใหม่ ๆ ในสายงานรวมถึงมีทักษะที่จำเป็นและเป็นที่ต้องการของนายจ้าง นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยยังเป็นพันธมิตรที่แน่นแฟ้นกับบริษัทและองค์กรทางธุรกิจและอุตสาหกรรมชั้นนำต่าง ๆ ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสในการว่าจ้างของนักศึกษา ในบางหลักสูตร นักศึกษาจะได้ร่วมทำงานระยะสั้นและได้รับค่าจ้างจากบริษัทต่าง ๆ ในโปรเจคที่เกี่ยวข้อง


ชมคลิปจากนักศึกษาของเรา Lauren และ Andrada ที่เล่าถึงประสบการณ์ฝึกงานของพวกเธอ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนใน Oxford Brookes University พร้อมค้นพบโอกาสทางอาชีพต่าง ๆ ที่นักศึกษาจะได้รับจากมหาวิทยาลัย


บริการปรึกษาด้านอาชีพ หรือ Careers service ของเราพร้อมให้ความช่วยเหลือนักศึกษาตั้งแต่วันแรกในมหาวิทยาลัย เรามีการบริการให้คำแนะนำแบบตัวต่อตัว คำแนะนำในการวางแผนอาชีพ และบริการอื่น ๆ อีกมากมายในรูปแบบออนไลน์ ตลอดเวลาที่คุณอยู่ที่ Oxford Brookes รวมถึงหลังจบการศึกษา คุณจะได้พัฒนาทักษะวิชาชีพและการวางแผนทางธุรกิจที่จำเป็น ผ่านการเรียนรู้จากโครงการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย (โครงการให้คำปรึกษา และการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านทักษะและกิจกรรมเครือข่ายกับผู้นำในอุตสาหกรรม)