Oxford Brookes University

ทำไมต้องเลือก Oxford Brookes University

Oxford Brookes University ตั้งอยู่ในเมืองที่สวยงามและเป็นเมืองประวัติศาสตร์ของอ็อกซฟอร์ดที่อยู่ห่างจากลอนดอนเพียงแค่ 1 ชั่วโมง มหาวิทยาลัย Oxford Brookes เป็นสถาบันการศึกษาที่เต็มไปด้วยความตื่นตาตื่นใจ และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของนักศึกษาจาก 140 ประเทศทั่วโลก ซึ่งคิดเป็น 17 % ของนักศึกษาทั้งหมด

Oxford Brookes University ได้รับการยอมรับทั่วโลกด้านการเรียนการสอนและการวิจัยทางการศึกษาที่มีคุณภาพสูง และได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในสหราชอาณาจักรในด้านการวิจัยโดย Times Higher Education 2019 รวมถึงบุคลากรในมหาวิทยาลัยยังได้รับทุน National Teaching Fellowships จำนวน 11 ทุน

นอกจากนั้น Oxford Brookes University ยังได้รับการโหวตให้เป็นมหาวิทยาลัยสมัยใหม่ระดับชั้นนำของสหราชอาณาจักรโดย QS World University Ranking ที่มุ่งเน้นให้ประสบการณ์การเรียนที่ดีเยี่ยมสำหรับนักศึกษาต่างชาติทั้งทางด้านการเรียนและทางสังคม นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์ใช้ชีวิตและได้เข้าร่วมงานกิจกรรมต่าง ๆ มากมายของทางมหาวิทยาลัย รวมถึงได้รับการสนับสนุนและบริการช่วยเหลือนักศึกษาอย่างดี