Oxford Brookes University

บริการช่วยเหลือนักศึกษา

Oxford Brookes University มีบริการช่วยเหลือนักศึกษาที่ครอบคลุม โดยมีทีมงานเฉพาะด้านคอยบริการ ทำให้นักศึกษารู้สึกปลอดภัยและได้รับความช่วยเหลือในวิทยาเขตทั้ง 3 แห่ง


การช่วยเหลือด้านการศึกษา

นักศึกษาต่างชาติจะได้รับบริการจากบุคลากรของทางมหาวิทยาลัยเพื่อให้ความช่วยเหลือและคำแนะนำทางด้านการศึกษาแบบตัวต่อตัวตลอดระยะเวลาการเรียน นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษตลอดปีสำหรับนักศึกษาต่างชาติ รวมถึงสื่อการเรียนออนไลน์และกิจกรรมเวิร์คช็อปต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความช่วยเหลือทางการเรียนตามที่ต้องการ


การช่วยเหลือส่วนบุคคล

International Student Advisor Team (ISAT) ทีมงานแนะแนวนักศึกษานานาชาติพร้อมให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ตั้งแต่เรื่องวีซ่าจนถึงความช่วยเหลือทางด้านการเงินและเรื่องอื่น ๆ อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมทางสังคมเพื่อช่วยให้นักศึกษาต่างชาติสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและกับชุมชนของมหาวิทยาลัย รวมถึงช่วยให้นักศึกษาสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวเมืองอ๊อกซฟอร์ดและเมืองอื่น ๆ ของสหราชอาณาจักรได้อีกด้วย


การให้คำปรึกษา

ทางมหาวิทยาลัยมีบริการให้คำปรึกษาในทุกด้าน สามารถจัดสรรทรัพยากร จัดกิจกรรมเวิร์คช็อปและการบรรยาย รวมถึงการนัดพบแบบตัวต่อตัว


Global Buddies

โครงการจับคู่นักศึกษาต่างชาติกับนักศึกษาของสหราชอาณาจักรเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาต่างชาติในการปรับตัว


ความปลอดภัยของนักศึกษา

การพักอาศัยในที่พักของมหาวิทยาลัยจะช่วยให้นักศึกษารู้สึกปลอดภัยมากยิ่งขึ้น หอพักนักศึกษาทุกแห่งจะมีผู้จัดการและผู้ดูแลหอพักที่จะคอยให้ความช่วยเหลือนักศึกษาตลอดเวลา ไม่ว่าจะในเวลากลางวันหรือกลางคืน

นอกจากนี้ ยังมีทีมงานรักษาความปลอดภัยที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ทั่วมหาวิทยาลัยพร้อมหมายเลขโทรศัพท์สายด่วนและคู่สายปกติเพื่อให้นักศึกษาสอบถามข้อมูลได้ตลอด 24 ชั่วโมง