Oxford Brookes University

หลักสูตรปริญญาโท (Postgraduate)


การเรียนการสอนที่ยอดเยี่ยมและการเป็นพันธมิตรที่แน่นแฟ้นกับองค์กรอื่น ๆ รวมถึงความชำนาญทางด้านการวิจัย ทำให้ Oxford Brookes University เป็นสถาบันการศึกษาที่ดีเยี่ยมสำหรับการศึกษาในระดับปริญญาโท ไม่ว่านักศึกษาจะมีจุดมุ่งหมายในการเพิ่มพูนความรู้เชิงลึกเพื่อนำไปต่อยอดในวิชาชีพ หรือต้องการทำการค้นคว้าวิจัยในหัวข้อของตัวเอง


หลักสูตรปริญญาโทภาคปกติ (Taught master’s courses)

การศึกษาระดับปริญญาโทภาคปกติจะใช้เวลาศึกษา 1 ปี หรือใช้เวลา 2 ปีหากทำงานระหว่างการศึกษา สำหรับหลักสูตรระดับอนุปริญญาโทและประกาศนียบัตรปริญญาโทจะสามารถลงทะเบียนเรียนได้แค่บางรายวิชา

ดูรายละเอียดหลักสูตรปริญญาโทได้ ที่นี่ >หลักสูตรปรับพื้นฐานระดับปริญญาโท (Pre-master’s courses)

หลักสูตรปรับพื้นฐานระดับปริญญาโทของทางมหาวิทยาลัยจะช่วยเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาระดับปริญญาโทในสหราชอาณาจักร โดยช่วยพัฒนาความรู้ ทักษะทางการเรียน และทักษะทางด้านภาษาอังกฤษในเชิงวิชาการ นักศึกษาสามารถเลือกระยะเวลาหลักสูตรแบบ 1 ภาคศึกษาหรือ 2 ภาคการศึกษาได้ตามความต้องการ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรปรับพื้นฐานของทางมหาวิทยาลัยได้ ที่นี่ >